Συγκρότηση Κεντρικών Εφορευτικών Επιτροπών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία και στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.