ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΠΑΕ

Μπορείτε να δείτε την παρακάτω