Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την παρακάτω.