Προκηρύξεις προμηθειών

Αρχική/Προκηρύξεις προμηθειών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς επισκευής/αντικατάστασης μιας (1) μονάδας παθητικής ψύξης σε Server της ΣΓΕ (Δράμα) του ΔΙΠΑΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς επισκευής/αντικατάστασης μιας (1) μονάδας παθητικής ψύξης σε Server της ΣΓΕ (Δράμα) του ΔΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-17T12:08:26+03:00Πε, 17 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Διακήρυξη 04/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος»

Διακήρυξη 04/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Καθαριότητα Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παροχή διευκρινίσεων ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2020-09-21T16:21:15+03:00Δε, 14 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φακέλων αρχειοθέτησης πρωτοετών και Διοικ. Υπηρεσιών για τις ανάγκες του ∆ΙΠΑΕ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φακέλων αρχειοθέτησης πρωτοετών και Διοικ. Υπηρεσιών για τις ανάγκες του ∆ΙΠΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2020-09-10T17:53:43+03:00Πε, 10 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιούπολης Καβάλας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Πανεπιστηµιούπολης Καβάλας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2020-09-10T16:06:04+03:00Πε, 10 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μεταλλικής βάσης στήριξης διαδραστικού πίνακα στο ΔΙΠΑΕ Σέρρες

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μεταλλικής βάσης στήριξης διαδραστικού πίνακα στο ΔΙΠΑΕ Σέρρες ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2020-09-10T14:07:55+03:00Πε, 10 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας και τοποθέτησης επιγραφών στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας και τοποθέτησης επιγραφών στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2020-09-09T12:07:12+03:00Τε, 09 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κηπουρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών απεντόμωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κηπουρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών απεντόμωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2020-09-08T15:58:42+03:00Τρ, 08 Σεπ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΠΑΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2020-08-31T20:00:30+03:00Δε, 31 Αυγ '20|Προκηρύξεις προμηθειών|
Go to Top