Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
306, 2024

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων Α. Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, Β. Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Γ. Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δε, 03 Ιούν '24|

3005, 2024

Διαπιστωτικές πράξεις για την Εκλογή Εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (για το διάστημα από 1-9-2024 έως και 31-8-2025).

Πε, 30 Μάι '24|

2305, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδράσεις και προοπτικές για τη βιομηχανία προ-κατασκευής από την εφαρμογή μεθοδολογιών BIM» (Prospects for the prefabrication industry from BIM implementation)

Πε, 23 Μάι '24|

Go to Top