Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
1309, 2021

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών» (APP21876), του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δε, 13 Σεπ '21|

1009, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενφιαφέροντος για την επιλογή α) Αντιπροέδρου του συμβουλίου, β) Διευθυντών και γ) Μελών των συντονιστικών επιτροπών των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρουτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Π.Ε.Κ. ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Πα, 10 Σεπ '21|

609, 2021

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου «Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τριετή θητεία.

Δε, 06 Σεπ '21|

Go to Top