Προκηρύξεις

Αρχική/Ελληνικά/Προκηρύξεις
Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
2709, 2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/τριών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.) με ετήσια θητεία από 01.01.2024 έως 31.12.2024

Τε, 27 Σεπ '23|

1509, 2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος και της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για την πλήρωση μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» (APP34494). του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ.

Πα, 15 Σεπ '23|

1509, 2023

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι για την Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Κτιριακών Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος» (Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ23340)

Πα, 15 Σεπ '23|

1509, 2023

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών ΔΙ.ΠΑ.Ε. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματικές Μέθοδοι Αντοχής σε Δομικά Στοιχεία Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού» (Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ10433)

Πα, 15 Σεπ '23|

Go to Top