Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
2305, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδράσεις και προοπτικές για τη βιομηχανία προ-κατασκευής από την εφαρμογή μεθοδολογιών BIM» (Prospects for the prefabrication industry from BIM implementation)

Πε, 23 Μάι '24|

2105, 2024

Κατάθεση Εισηγητικού Σημειώματος για την πλήρωση κενής θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στη θεωρία του εσωτερικού χώρου και της αρχιτεκτονικής» (ΑΡΡ 36968)

Τρ, 21 Μάι '24|

1605, 2024

Αποτέλεσμα Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αλγόριθμοι και Επεξεργασία Σήματος στη Βασική και Ενδιάμεση Ζώνη για Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες» (APP 38401), του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 16 Μάι '24|

Go to Top