Προκηρύξεις2020-10-22T19:58:06+03:00
609, 2021

Προκήρυξη Θέσης Διευθυντή του Θεσμοθετημένου Ερευνητικού Εργαστηρίου «Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τριετή θητεία.

Δε, 06 Σεπ '21|

2608, 2021

Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Στρατηγικές Ανταγωνισμού

Πε, 26 Αυγ '21|

Go to Top