Γενικές πληροφορίες

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριμένα τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων, με στόχο την αξιοποίηση του σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρωγό την πληροφορική.
Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό αποσκοπούν στην κάλυψη ιδίως των ακολούθων τομέων της επιστήμης της Γεωπληροφορικής:
• Δημιουργία, ενημέρωση χαρτογραφικού υπόβαθρου
• Διαχείριση πληροφοριών χώρου.
Το τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών.

Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ADMIN 2007 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2516/τ.Β’/25-6-2019, είναι:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΤΖΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 23210 49107
Email: dpt_geomatics@teicm.gr
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124 Σέρρες

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://topogeo.ihu.gr

Νέα-Ανακοινώσεις

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού ΧωροΓραφίες

ΧωροΓραφίες