Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής προέκυψε από την ένταξη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων το οποίο λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία.

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης της θεωρίας και της πρακτικής της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, τόσο με αναλογικά όσο και με ψηφιακά μέσα, με παράλληλη ανάπτυξη των εφαρμοσμένων τεχνών, και του σχεδιασμού (design) επίπλου, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων τα οποία συγκροτούν τον εσωτερικό χώρο.

Στόχος του Τμήματος είναι να αναπτύξει την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα, και την εικαστική και τεχνική επιστημονική κατάρτιση για την μελέτη και υλοποίηση ενός σχεδιασμένου χώρου ο οποίος αποτελεί την έκφραση της ενότητας των τεχνών με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο.

Το πρόγραμμα σπουδών δομείται με μαθήματα θεωρίας και μαθήματα σύνθεσης (θεωρίας & πράξης), στα οποία η θεωρία με την πράξη αποτελούν μια αδιαχώριστη ενότητα. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με αρχιτεκτονικές, ιστορικές, θεωρητικές και εικαστικές προσεγγίσεις και εφαρμογή αναλογικών και ψηφιακών μεθόδων μελέτης και παρουσίασης ενός αρχιτεκτονικού έργου, ψηφιακές αναπαραγωγές του εσωτερικού χώρου, εφαρμογές πολυμέσων και καινοτόμες διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές.

Πρόγραμμα σπουδών

1ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής Ι 4 6 150 ΜΓΥ
2 Δομική Τέχνη Ι 2 3 75 ΜΕΥ
3 Βασικές Αρχές Οπτικής Γλώσσας 4 4 100 ΜΓΥ
4 Πλαστική Ι 3 3 75 ΜΓΥ
5 Σχεδιαστική Μεθοδολογία 4 4 100 ΜΓΥ
6 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου Ι 6 6 150 ΜΕΥ
7 Εικαστικά Θέματα Ι 4 4 100 ΜΓΥ
ΣΥΝΟΛΟ 27 30 750
2ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙΙ 4 6 150 ΜΓΥ
2 Ιστορία και Θεωρία Σχεδιασμού Design Ι 2 3 75 ΜΓΥ
3 Σχεδιαστική Μεθοδολογία με Ψηφιακά Μέσα 3 3 75 ΜΓΥ
4 Εικαστικά Θέματα ΙΙ 4 4 100 ΜΓΥ
5 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙΙ 6 8 200 ΜΕΥ
6 Δομική ΙΙ 3 3 75 ΜΕΥ
7 Πλαστική ΙΙ 3 3 75 ΜΓΥ
ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750
3ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙΙΙ 4 6 150 ΜΓΥ
2 Ιστορία και Θεωρία Σχεδιασμού Design ΙΙ 2 3 75 ΜΓΥ
3 Δομική Τέχνη ΙΙΙ 3 3 75 ΜΕ
4 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙΙΙ 6 8 200 ΜΕ
5 Χρωματικές Εφαρμογές στον Τρισδιάστατο Χώρο 3 3 75 ΜΕΥ
6 Τρισδιάστατη Ψηφιακή Μοντελοποίηση Αρχιτεκτονικού Έργου 4 4 100 ΜΕΥ
7 Εικαστική Σύνθεση Ι 3 3 75 ΜΕΥ
ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750
4ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής ΙV 4 6 150 ΜΓΥ
2 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου ΙV 6 8 200 ΜΕ
3 Σχεδιασμός (Design) Επίπλου Ι 3 3 75 ΜΕ
4 Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Ι 3 3 75 ΜΕ
5 Τρισδιάστατη Απεικόνιση Αρχιτεκτονικού Έργου Πλαστική Μακέτα 4 4 100 ΜΕΥ
6 Αρχιτεκτονική Σύνθεση με Η/Υ Ι 3 3 75 ΜΕΥ
7 ΕΠΙΛΟΓΗ Α (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) 3 3 75 ΜΕΥ
Ύφασμα
Κεραμική
Ειδικά Εικαστικά θέματα
Έξυπνα Συστήματα Σχεδιασμού
ΣΥΝΟΛΟ 26 30 750
5ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου V 6 8 200 ΜΕ
2 Δομική Τέχνη ΙV 4 4 100 ΜΕ
3 Εικαστικές Εφαρμογές στον Αστικό Χώρο 4 4 100 ΜΕ
4 Αρχιτεκτονική Σύνθεση με Η/Υ ΙΙ 4 4 100 ΜΕ
5 Εικαστική Σύνθεση με Η/Υ Ι 4 4 100 ΜΕΥ
6 Εικαστική Σύνθεση ΙΙ 3 3 75 ΜΕΥ
7 ΕΠΙΛΟΓΗ Β (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) 3 3 75 ΜΕ
Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙ
Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙΙ
Ψηφιακή Σχεδίαση με Προγραμματισμό
Εικαστικά Θέματα ΙΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ 24 30 750
6ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου VΙ 6 8 200 ΜΕ
2 Φωτισμός και Χώρος Ι 4 4 100 ΜΕ
3 Πολυμέσα – Παρουσιάσεις Αρχιτεκτονικού Έργου 4 4 100 ΜΕΥ
4 Κοινωνιολογία του Χώρου 2 3 75 ΜΓΥ
5 Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Αρχιτεκτονικού Χώρου 4 4 100 ΜΕ
6 Εικαστική Σύνθεση  ΙΙΙ Προβολής Προϊόντων 4 4 100 ΜΕΥ
7 ΕΠΙΛΟΓΗ Γ (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) 3 3 75 ΜΕ
Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) ΙΙΙ
Σκηνογραφία Ι
Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Ψηφιακή Αναπαραγωγή με Αντίστροφη Μηχανολογία
Εικαστική Σύνθεση με Η/Υ ΙΙ
Ακουστική Εσωτερικών Χώρων
ΣΥΝΟΛΟ 27 30 750
7ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου VΙΙ 6 8 200 ΜΕ
2 Διαμόρφωση Εξωτερικών Χώρων 4 4 100 ΜΕΥ
3 Εικαστική Σύνθεση IV 6 6 150 ΜΕ
4 Νομοθεσία, Πρακτική Σχεδιασμού, Διαχείριση και Κοστολόγηση Έργου 2 2 50 ΜΓΥ
5 Αειφόρος σχεδιασμός 3 3 75 ΜΕ
6 Διάλεξη  Ερευνητικό Θέμα 2 4 100 ΜΕ
7 ΕΠΙΛΟΓΗ Δ (1 μάθημα υποχρεωτικό επιλογής) 3 3 75 ΜΕ
Σκηνογραφία ΙΙ
Σχεδιασμός (Design) Επίπλου ΙΙΙ
Καινοτόμες Διαδραστικές Ψηφιακές Εφαρμογές
Φωτισμός και χώρος ΙΙ
Τρισδιάστατη Σχεδίαση – Αναπαραγωγή με  Μεθόδους Ταχείας Προτυποποίησης
ΣΥΝΟΛΟ 25 30 750
8ο  Εξάμηνο
Μάθημα Ώρες Πιστ Μον Φορτ

Εργ/εξ

Κατηγορία
Θ Συνθ
1 Πτυχιακή Εργασία 16 400 ΜΕ
2 Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου VΙΙΙ 6 8 200 ΜΕ
3 Χωρικές Αφηγήσεις 3 3 75 ΜΕ
4 Φιλοσοφία – Αισθητική – Ψυχολογία 2 3 75 ΜΕ
ΣΥΝΟΛΟ 11 30 750

Προσωπικό

Μόνιμο Προσωπικό Ακαδημαϊκό – ΔΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΕΠ

  1. Ζαβράκα Δέσποινα, Δρ. Αρχιτέκτων, Επίκουρη Καθηγήτρια
  2. Κερτεμελίδου Παρασκευή, Δρ. Αρχιτέκτων, Επίκουρη Καθηγήτρια
  3. Κουζελέας Στέλιος, Δρ. Αρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής
  4. Κόκκινος Σπυρίδων, ΕΔΙΠ, Εικαστικός
  5. Φράγκου Ζωή, ΕΕΠ, Εικαστικός

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΣ / Α.Υ.)

Το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του τμήματος ενημερώνεται στην κεντρική ιστοσελίδα του τμήματος

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 23210-49337 (Γραμματεία)
e-mail Τμήματος: decor@teiser.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες: