Το τμήμα

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει έδρα στη Δράμα και ανήκει στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών.

Ιστοσελίδα Τμήματος