Γενικές πληροφορίες

Πρόγραμμα σπουδών

Θα υπάρξει σύντομα ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών τού τμήματος.

Προσωπικό

Το τμήμα δεν έχει μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ).

Διοικείται από Προσωρινή Συνέλευση που απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

  • Πέτρος Σαμαράς, μέλος, Καθηγητής
  • Αναστασία Ιμσιρίδου , μέλος, Καθηγήτρια
  • Σπυρίδων Μάμαλης , μέλος, Καθηγητής

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 66100 Δράμα

Στοιχεία επικοινωνίας

Η γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος Aγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας παρέχεται από τις κ.κ. Παναγιώτα Παπαδοπούλου και Παναγιώτα Δήμογλου.

Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 11:00 πμ έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία της γραμματείας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:+30 25210 60427, 60443

Αριθμός fax:+ 30 25210 60415

Διεύθυνση: Τμήμα Aγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, 1ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 66100 Δράμα

E-mail: oinolog@teiemt.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες.