Γενικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες

Τα τμήματα της σχολής

Προσωπικό

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες

Νέα-Ανακοινώσεις

Πρακτική άσκηση στην Εταιρία ΑΒΒ Α.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [24/07/2023]

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ-ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [6/12/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [19/9/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [31/8/2022]

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [24/8/2022]