Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης

Αρχική/Σχολές/Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης2022-12-23T14:50:34+02:00

Γενικές πληροφορίες για τη Σχολή

Η Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης αποτελεί τη μεγαλύτερη Σχολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς αποτελείται από 8 Τμήματα και περισσότερα από 125 μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Παρέχει οκτώ προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, δεκαεπτά μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και διδακτορικές σπουδές. Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και τα Τμήματα που την συναποτελούν εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρρες, στην Καβάλα και στην Κατερίνη.

Η Σχολή και τα Τμήματά της παρέχουν υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική έρευνα σε ένα ευρύ φάσμα καινοτομικών γνωστικών πεδίων που περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – τα εξής: τη διοίκηση των επιχειρήσεων, την οικονομική επιστήμη, τη λογιστική και χρηματοοικονομική, τη διοίκηση τουρισμού, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διοικητική επιστήμη σε συνάρτηση με την τεχνολογία και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

Όραμα της Σχολής αποτελεί η καθιέρωσή της ως κορυφαίας στις επιστήμες της οικονομίας και της διοίκησης, με διεθνή αναγνώριση και κύρος. Τα Τμήματα της Σχολής προσφέρουν διεθνώς ανταγωνιστική εκπαίδευση και έρευνα, με τους αποφοίτους τους να έχουν καλές ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλά και σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα.

Στόχος της Σχολής είναι η αριστεία αλλά και η συνεχής βελτίωσή της με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και έρευνα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο ενός ανοικτού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Ο στόχος της Σχολής διασφαλίζεται μέσω της καλλιέργειας ενός κριτικού τρόπου επιστημονικής σκέψης με ηθικές αξίες, συμπεριφορές και πρακτικές.

Χαιρετισμός του Κοσμήτορα

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τη μεγαλύτερη και διαρκώς αναπτυσσόμενη Σχολή του ιδρύματός μας. Η Σχολή λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στην υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών της, στην πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα και στην παροχή καινοτομικών υπηρεσιών.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σχολή είναι εξαρχής καταξιωμένη διότι στηρίζεται σε οκτώ Τμήματα με μεγάλη ιστορία, τα οποία κινούνται ψηλά στο ακαδημαϊκό στερέωμα. Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, η Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης αποτελεί ήδη έναν ισχυρό πυλώνα και ενισχύει τη φυσιογνωμία του ιδρύματος στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τα Τμήματα της Σχολής μας διαθέτουν τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών τα οποία διαρκώς βελτιώνουν, έτσι ώστε να αποκτούν οι φοιτητές μας τα κατάλληλα ακαδημαϊκά προσόντα που θα τους ανοίξουν το δρόμο για μελλοντικές επιτυχίες. Το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει επιτύχει αριστεία τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, έχει πρακτική εμπειρία στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα εξειδίκευσής του, και διατηρεί άριστη συνεργασία με σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Το διοικητικό προσωπικό με βαθιά γνώση και εμπειρία των διοικητικών διαδικασιών εργάζεται ακούραστα συμβάλλοντας αμέριστα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τόσο εγώ προσωπικά όσο και όλη η ομάδα του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού της Σχολής μας, δεσμευόμαστε ότι θα εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να ικανοποιούμε με σύγχρονο τρόπο τις απαιτήσεις των φοιτητών μας, τις ανάγκες της Ελληνικής Οικονομίας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ευάγγελος Χρήστου
Καθηγητής
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Σχολής

Η Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

Τα Όργανα της Σχολής είναι:

 • Ο Κοσμήτορας
 • Η Κοσμητεία
 • Η Γενική Συνέλευση της Σχολής

Κοσμήτορας της Σχολής είναι ο:

 • Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής

Μέλη της Κοσμητείας, εκτός από τον Κοσμήτορα, είναι οι παρακάτω:

 • Βαλσαμίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
 • Γιοβάνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Κιλιπίρης Φώτης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού
 • Μαγούλιος Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 • Μαρδύρης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
 • Παπαδιοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Σαμαθρακής Βαγής, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
 • Τριανταφύλλου Δημήτριος, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ
 • Ελεκίδης Γεώργιος, εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης.

Τα Τμήματα και τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής

Τα Τμήματα που απαρτίζουν τη Σχολή

Μεταπτυχιακά των Τμημάτων της Σχολής

Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής

Προκόπιος Παυλόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής

Καραμανίδης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής
Τερζίδης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής
Τηλικίδου Ειρήνη, Ομότιμη Καθηγήτρια

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Καθηγητές

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος, Καθηγητής
Βράνα Βασιλική, Καθηγήτρια
Γεροντίδης Ιωάννης, Καθηγητής
Δημητριάδης Ευστάθιος, Καθηγητής
Δημητριάδης Σωτήριος, Καθηγητής
Θερίου Νικόλαος, Καθηγητής
Καλαμπούκα Καλλιόπη, Καθηγήτρια
Καμενίδου Ειρήνη, Καθηγήτρια
Καπίκη Τάνια, Καθηγήτρια
Καρασαββόγλου Αναστάσιος, Καθηγητής
Καργίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής
Κιλιπίρης Φώτης, Καθηγητής
Κύρκος Ευστάθιος, Καθηγητής
Κυρμίζογλου Παντελής, Καθηγητής
Μαγούλιος Γεώργιος, Καθηγητής
Μαδυτινός Δημήτριος, Καθηγητής
Μάμαλης Σπυρίδων, Καθηγητής
Μανδήλας Αθανάσιος, Καθηγητής
Μαντζάρης Ιωάννης, Καθηγητής
Μουζά  Άννα Μαρία, Καθηγήτρια
Νικολαΐδης Μιχαήλ, Καθηγητής
Παπαδιοδώρου Γεώργιος, Καθηγητής
Πασχαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής
Σαμαθρακής Βαγής, Καθηγητής
Σαρμανιώτης Χρήστος, Καθηγητής
Στεφάνου Κωνσταντίνος, Καθηγητής
Τέγος Γεώργιος, Καθηγητής
Τριανταφύλλου Δημήτριος, Καθηγητής
Φλώρου Γιαννούλα, Καθηγήτρια
Χατζής Βασίλειος, Καθηγητής
Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής

Αναπληρωτές Καθηγητές:

Αθανάσαινας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθιανός Στέργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βαλσαμίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Βουλγαράκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιοβάνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δελιάς Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γκούμας Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Θερίου Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κασσιανίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κελέμης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κύδρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαρδύρης Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαυρίδης Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νοτόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Παντελίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής  Καθηγητής
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσαρούχας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσιάκης Θεοδόσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Φωλίνας Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Χατζηγεωργίου Χρυσούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χατζής Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επίκουροι Καθηγητές:

Αβδημιώτης Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής
Αηδόνης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
Αχίλλας Χαρίσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Γκιούρης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής
Γκρός Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Δελησταύρου Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Ζουμπουλίδης Βασιλείου, Επίκουρος Καθηγητής
Καρακίτσιου Αθανασία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Καρανάσιος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
Κεραμυδάς Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
Κοκκίνης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Κοσμίδης Κοσμάς, Επίκουρος Καθηγητής
Κουρτίδης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
Μυλωνά Ιφιγένεια, Επίκουρη Καθηγήτρια
Παζάρσκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Παπαϊωάννου Ευγενία. Επίκουρη Καθηγήτρια
Περδίκη Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σταφυλά Αμαλία, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σύρπη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
Τσουρέλα Μαρία, Επίκουρος Καθηγητής
Φραγκίδης Γαρύφαλλος, Επίκουρος Καθηγητής
Φραγγίδης Λεωνίδας, Επίκουρος Καθηγητής
Χατζηπέτρου Κλαίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Χαψά Ξανθίππη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Λέκτορες:

Βασιλειάδης Αχιλλέας, Λέκτορας
Βλαχάκης Σωτήριος, Λέκτορας
Γκούνας Αθανάσιος, Λέκτορας
Δάπης Δημήτριος, Λέκτορας
Κουρτέσας Γεώργιος, Λέκτορας
Μουρατίδου Αθηνά, Λέκτορας
Μπακάλμπαση Ανθία, Λέκτορας
Μπιάλας Χρήστος, Λέκτορας
Μπογάς Χρήστος, Λέκτορας
Μπορμπότση Χρυσάνθη, Λέκτορας
Μπότσκου Γεωργία, Λέκτορας
Οικονόμου Χαράλαμπος, Λέκτορας
Πιπιλιαγκόπουλος Μιχαήλ, Λέκτορας
Τσοκτουρίδου Κωνσταντίνα, Λέκτορας
Τσισινού Αικατερίνη, Λέκτορας

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού:

Βάκαλος Αλέξανδρος, ΕΔΙΠ
Κασμερίδης Νικόλαος, ΕΔΙΠ
Κουταλής Αστέριος, ΕΔΙΠ
Κωνσταντινίδου Ευδοκία, ΕΔΙΠ
Λαζογιάννη Ζωή, ΕΔΙΠ
Λασκαρίδου Αικατερίνη, ΕΔΙΠ
Νεράντζης Κωνσταντίνος, ΕΔΙΠ
Ντουχανιάρη Ειρήνη, ΕΔΙΠ
Παναγιωτόπουλος Φώτιος, ΕΔΙΠ
Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, ΕΔΙΠ

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού:

Αϊτσίδης Χαράλαμπος, ΕΤΕΠ
Βάτκαλης Ιωάννης, ΕΤΕΠ
Βλαχομήτρου Αγγελική, ΕΤΕΠ
Γιάκι Αλέξανδρος, ΕΤΕΠ
Ελεκίδης Γεώργιος, ΕΤΕΠ
Καραγιάννης Χρήστος, ΕΤΕΠ
Κούτλας Αντώνιος, ΕΤΕΠ
Μίζας Χαρίλαος, ΕΤΕΠ
Παναγιωτίδου Μάρθα, ΕΤΕΠ
Φέρελης Βασίλειος, ΕΤΕΠ
Χατζηαντωνίου Σουμέλα, ΕΤΕΠ

Έρευνα και επιστημονικές εκδόσεις της Σχολής

Επιστημονικές Εκδόσεις

Οι ακαδημαϊκές μονάδες της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης είναι από τις ελάχιστες διεθνώς που εκδίδουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ανώνυμους κριτές (refereed journal) στα οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη (open-access) για όλους. Τα περιοδικά διευθύνονται από Συντακτικές Επιστημονικές Επιτροπές που απαρτίζονται από έγκριτους πανεπιστημιακούς καθηγητές και ερευνητές της Ελλάδας και πολλών χωρών του εξωτερικού.

Στα περιοδικά δημοσιεύονται άρθρα κατόπιν κρίσης από ανώνυμους κριτές, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα και ο καινοτομικός χαρακτήρας τους. Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των περιοδικών για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για να κατεβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή τα άρθρα τους:

Ερευνητικά εργαστήρια

Τα Τμήματα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης διαθέτουν 13 θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια, μέσω των οποίων υλοποιούν την ερευνητική πολιτική τους και διασφαλίζουν την διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσής τους:

 • Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών – Χρηματοοικονομικών Μελετών & Ερευνών (του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών). Διευθυντής: Μαγούλιος Γεώργιος, Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” (του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού). Διευθυντής: Χρήστου Ευάγγελος, Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Εγκληματολογίας & Διαχείρισης Ψηφιακών Δεδομένων (του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας). Διευθυντής: Χατζής Βασίλειος, Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών (του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας). Διευθυντής: Θερίου Νικόλαος, Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας (του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού). Διευθυντής: Σταλίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ & Διοίκησης Επιχειρήσεων (του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού). Διευθυντής: Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Ανθρωπιστικών Logistics “HELP” (του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας). Διευθυντής: Αηδόνης Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπηρεσιών (του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων). Διευθυντής: Πασχαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Πληροφορικής και Υποστήριξης Επιχειρηματικών Αποφάσεων (του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων). Διευθυντής: Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Διευθυντής: Δελιάς Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Διευθύντρια: Καλαμπούκα Καλλιόπη, Καθηγήτρια
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Λογιστικής (του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Διευθυντής: Βαλσαμίδης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Ερευνητικό Εργαστήριο Επεξεργασίας Δεδομένων Συστημάτων, Εφαρμογών & Προϊόντων – SAP (του Τμήματος Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων).

Εκδηλώσεις της Σχολής

Τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο TOURMAN 2019

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών, συνδιοργανώνουν το Τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τουρισμού TOURMAN 2019 “Tourism, travel and hospitality at crossroads: The way ahead” στη Θεσσαλονίκη από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.tourman.gr

Πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ICOHEMA 2019

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και του Τμήματος Νοσηλευτικής, συνδιοργανώνουν το Πρώτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Διοίκησης Υγείας ICOHEMA 2019 “Managing Healthcare and Welfare Units in Austerity and Prosperity” στη Θεσσαλονίκη από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1 Δεκεμβρίου 2019: https://www.health-master.gr/?page_id=314

Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ICOMEU 2019

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού διοργανώνει το Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και την Οργάνωση Εκπαίδευσης ICOMEU 2019 “ Education- Civilization- Innovation at crossroads – The way ahead” στη Θεσσαλονίκη από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.icomeu.gr

Ανακοινώσεις

0919, 2022

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

0807, 2022

ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3008, 2021

Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ από 1/10/2021 έως 31/3/2022.

2705, 2021

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Παλαιότερες ανακοινώσεις


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Συνημμένο έγγραφο: ΩΠΖΤ46ΨΖ3Π-Η9Ψ


Επιτροπή Έρευνας της Σχολής:

Στην 1η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης αποφασίστηκε ο ορισμός Επιτροπής Έρευνας της Σχολής, μέλη της οποίας είναι όλοι οι Διευθυντές των Ερευνητικών Εργαστηρίων των Τμημάτων της Σχολής.


Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής:

Κατά την 1η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης αποφασίστηκε ο ορισμός Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, μέλη της οποίας είναι όλοι οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής.


Πράξεις εκλογής Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης:

Οι διαπιστωτικές πράξεις εκλογής των Προέδρων των Τμημάτων της Σχολής είναι διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:


Πράξη εκλογής Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης:

Η διαπιστωτική πράξη εκλογής του Κοσμήτορα της Σχολής είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τ.Θ. 141
Θεσσαλονίκη 57400

Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής:

Αικατερίνη Κοσμίδου
Τηλέφωνο: 2310-013181
Φαξ: 2310-791180
e-mail: info@seb.ihu.gr

Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης:

Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής
Τηλέφωνο: 2310-013193
e-mail: echristou@ihu.gr

Go to Top