Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του  Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Νανοηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων»

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την παρακάτω.