Ανακοίνωση αποτελέσματος Διαδικασίας Εκλογής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βελτίωση της αντοχής στη φθορά από την τριβή και της ικανότητας ραφής των υφασμάτων ένδυσης με εφαρμογή επιφανειοδραστικών τασενεργών ουσιών» ΑΡΡ 18971 του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ΔΙΠΑΕ