Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής (Παράρτημα Διδυμοτείχου) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νοσηλευτική». ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 31-03-2021 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 29-04-2021