Μήνυμα της Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ για τα 200 χρόνια της Επανάστασης των Ελλήνων