Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης_Μάθημα ” Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ-Θεωρία” Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων