Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους εαρινού εξαμήνου 2020-2021 του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.

Ημερομηνία ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας: 23-02-2021.
Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: πέντε (5) ημέρες.