Πρόσκληση υποβολής προσφοράς “προμήθειας εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ”