Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσίας για επισκευή και αντικατάσταση μητρικών πλακετών στην Πανεπ. Καβάλας