Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας “κόλλες εξετάσεων στο ΔΙΠΑΕ”