Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσίας «Υδραυλικού για την αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών στην πανεπιστημιούπολη Καβάλας -Δράμας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., για το 2020»