Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ηλεκτρολογικές εργασίες στο ΔΙΠΑΕ Σερρών