Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για αντικατάσταση πόρτας λέβητα στο ΔΙΠΑΕ Σερρών