Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικά Συστήματα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»