Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)