Λειτουργία Ακαδημαϊκών και Υπηρεσιακών Μονάδων του Πανεπιστημίου κατά το
διάστημα των θερινών διακοπών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020