Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (που αφορά στο πρώην Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της πρώην Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας), στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε η προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Δ.Ε.Π.:

ΣΧΟΛΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ 62124 Σέρρες)

-Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 17397 (ΦΕΚ τ.Γ. με αριθ. 1119/17.07.2020)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27/08/2020

Πληροφορίες: κα Βακάλη Κούτρη Αθανασία, τηλ. 23210 49107.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος www.ihu.gr (Νέα-Ανακοινώσεις).

Θεσσαλονίκη, 27/7/2020
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Αθανάσιος Καΐσης
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ