Ανακήρυξη υποψηφίων εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών