Συγκρότηση τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).