Ανακηρύξεις υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης