Ανακήρυξη των υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης