Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Σ.Ε.Υ του ∆Ι.ΠΑ.Ε.