Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π και Ε.T.E.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ