Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής αίτησης υποψηφιότητας με αποστολή e-mail για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Τμήματος Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου

Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής αίτησης υποψηφιότητας με αποστολή e-mail για την αρ. πρωτ.: Ν.Φ. 31.3/333, ΑΔΑ ΨΘ5Ν46ΨΖ3Π-ΥΓΓ, Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Τμήματος Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου. Γνωστικά Αντικείμενα: «Νοσηλευτική», «Ιατρική -Διαιτολογία» και «Πληροφορική της υγείας».