Ανακοίνωση αποτελέσματος επανάληψης διαδικασίας επιλογής υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π., βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Οικολογικών Κλωστοϋφαντουργικών Υλών» και κωδικό 230361 του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς