Ανάρτηση Εισηγητικής Έκθεσης των υποψηφίων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 (Προκήρυξη 361/22.10.2019), του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης.