43882/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ(2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (NLPTheatre)