Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονοµίας και Διοίκησης του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Προκήρυξη:

Αίτηση:

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_ΕΔΙΠ_και_ΕΤΕΠ-Διοίκ- Επιχ