Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407 για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόσκληση:

Αίτηση:

econ-aitisi_didaskontos_pd_407_2019_2020_earino