Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος “Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής” της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.Π.Α.Ε.)

Προκήρυξη:

Αίτηση:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ