Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης Κιλκίς της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

7ΜΣΨ46ΨΖ3Π-Ι0Σ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ – ΤΜ ΔΣΕ