Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος “Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών” της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Προκήρυξη:

Αίτηση:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ_ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ