Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης

2 γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020 Τμήμα ΔΣΕ Κιλκίς με ΔΙΑΥΓΕΙΑ