Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους ακαδ. έτους 2019-20 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

9ΚΘ746ΨΖ3Π-ΝΧΚ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦ ΑΚΑΔ ΥΠΟΤ 2019-20

Αίτηση:

ΔΙΠΑΕ_ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ