Ανακήρυξη υποψηφίων προέδρου και αναπληρωτή προέδρου τού τμήματος μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF.

Έγγραφο

Tμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής