Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοϊατρικής και Μοριακής Διαγνωστικής και Έρευνας» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.