Διαπιστωτική Πράξη – Απόφαση 8ης Ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του ΔΙΠΑΕ για το Ακαδ. ΄Ετος 2023-2024