Πράξη ορισμού Ο.Δ.Ε. για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών