ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) για την ανάδειξη εκπροσώπου και του αναπληρωτή του των μελών Ε.ΔΙ.Π. στην Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.